Projektaktiviteten genererer elektricitet ved hjælp af vedvarende solenergi. Den genererede elektricitet eksporteres til det regionale netsystem, der er underlagt det INDISKE elnet i Indien.

Projektaktiviteten reducerer menneskeskabte emissioner af drivhusgasser, der anslås at være ca. 694.471 tCO2e pr. År og erstatter derefter 732.874 MWh / år mængde elektricitet med vedvarende energi. Projektet diversificerer blandingen af ​​kraftværker, der er forbundet med det INDIAN GRID, der hovedsageligt er domineret af termiske / fossile brændselsbaserede kraftværk